Uchwała  Nr 9/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 lutego 2012 roku

 

w sprawie zasad tworzenia dokumentacji programów kształcenia

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 59 ust. 2 pkt.1 lit. f) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

 

Wykaz dokumentacji stanowiącej podstawę do podjęcia przez radę wydziału uchwał
w sprawie programu kształcenia na danym wydziale, kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Posiedzenia Senatu

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-05-15 15:11:14

Liczba wyświetleń strony: 2689

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka