Uchwała Nr 124/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich składa się z 17 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład komisji wchodzą:

 

1.      dr Marta Repelewicz – przewodniczący,

2.      dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,

3.      prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

4.      dr Tomasz Chrząstek,

5.      dr Dorota Kozieł,

6.      prof. dr hab. Waldemar Kowalski,

7.      dr hab. Lidia Michalska–Bracha prof. UJK,

8.      dr Maria Obrusznik-Partyka,

9.      Mateusz Pawlusiński (student),

10.  dr Rafał Pawłowski,

11.  dr Mirosław Rutkowski,

12.  dr hab. Anna Świercz prof. UJK,

13.  mgr Agnieszka Świerczek,

14.  dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK,

15.  dr Agnieszka Zaremba,

16.  prof. Piotr Zbróg,

17.  dr hab. Monika Szpringer prof. UJK.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1623

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka