Uchwała Nr 140/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu

 

 

Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża  zgodę na kontynuowanie przez prof. zw. dr hab. Stanisława Głuszka dodatkowego zatrudnienia, na okres do końca kadencji 2012-2016.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1529

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka