Uchwała  Nr 38/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie zmiany składu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie § 87 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stwierdza dokonanie wyboru do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej dr Ewę Gawłowską - Stępień.

 

§ 2

 

Skład Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej uwzględniający zmianę wynikającą z § 1, jest następujący:

 

     
1. dr hab. Mariola Wojciechowska,

2. dr Stanisław Cygan,

3. dr Ewa Gawłowska – Stępień,

4. dr Małgorzata Kwaśniewska,

5. dr Rafał Kozłowski,

6. dr Szymon Orzechowski,

7. dr Edward Zabrodzki,

8. dr Kazimierz Sztaba,

9. mgr Daniel Oszurek,

10.  mgr Arkadiusz Toporski,

11.  Paweł Kryszczuk.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1740

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka