Uchwała Nr  19 /2012

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  przez  Uniwersytet nieruchomości położonej
w Kielcach przy ul. Orkana 38/16  

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Kielcach przy
ul. Orkana 38/16,  stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,30 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  w części 763/166875 tj. w częściach wspólnych budynków
i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku przez właścicieli poszczególnych lokali, dla której urządzona jest pod nr KI1L/00131232/9
księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, za kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 2290

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka