Uchwała Nr 2/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach na 2012 rok

 

Na podstawie § 44 ust. 2 i § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Senat zatwierdza plan wydawniczy Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Plan wydawniczy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:32:08

Liczba wyświetleń strony: 2083

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka