Uchwała  Nr 147/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust.1 ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Senat wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia.

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 oraz uchwała Rektorów Uniwersytetów Polskich
z 31 stycznia 1998 r. w sprawie Zasad Postępowania Akredytacyjnego (z późn. zm. z dnia 11.01.1999r., 4.11. 2005r., 24.03.2007r. oraz 7.03.2008r.) stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3.      Wykonanie niniejszej uchwały powierza się rektorowi.

 

 

§ 2

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1520

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka