Uchwała Nr 6/2012

Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 90/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w Kielcach zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr  164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 14 poz., 176 z późn. zm.) oraz § 59 ust.2 pkt 18 Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 90/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi dodaje się przepis § 3b o treści:

„Wynagrodzenie zasadnicze bibliotekarza dyplomowanego Uniwersytetu składa się z:

1)   części do 30% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku prowadzonych samodzielnych badań  naukowych powstałych w normowanym czasie pracy.

2)   pozostałej części wynagrodzenia nie objętej ochroną wynikającą z prawa autorskiego.”

 

§ 2

 

Do stosunków pracy zawartych przed dniem uchwalenia niniejszej uchwały, w terminie do 29 lutego 2012 r.  zostaną sporządzone stosowne aneksy w umowach o pracę  oraz w aktach mianowania.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1984

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka