Uchwała  Nr 157/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie określenia liczby członków Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek
 
       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 25 ust. 2 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach określa liczbę członków Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek na 11 osób.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:32:08
Data aktualizacji:2013-01-07 11:25:34

Liczba wyświetleń strony: 1397

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka