zmienione uchwałą nr 4/2015

 

 Uchwała Nr 126/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami

 

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 2) oraz 137 ust. 3 pkt 1) i ust. 4   Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami składa się z 8 osób, łącznie z przewodniczącym, łącznie z przewodniczącym, którego wyznaczy rektor osobnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzą:

 

1.      dr hab. Maria Żurek prof. UJK,

2.      dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK,

3.      dr hab. Monika Szpringer prof. UJK,

4.      dr hab. Mirosław Babiarz prof. UJK,

5.      dr hab. Jerzy Gaul prof. UJK,

6.      dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski prof. UJK,

7.      dr Wiesław Rogalski.

 

 

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-02-04 10:09:19

Liczba wyświetleń strony: 1684

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka