traci moc na podstawie uchwały nr 58/2014

Uchwała Nr 35/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet  zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust.1 oraz ust.2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię zadania inwestycyjnego  dotyczącego budowy na terenie campusu przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach budynku Centrum Rehabilitacji i Sportu.

2.    Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust.1 wynosi 12,6 mln zł.

3.   Przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego przez Uczelnię może nastąpić pod warunkiem      

       uzyskania środków finansowych na jego wykonanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa       Wyższego lub współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-09-29 12:02:08

Liczba wyświetleń strony: 1674

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka