Zmieniono Uchwałą nr 3/2015, 30/2015

 

  Uchwała Nr 127/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej

 

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 3 pkt 3)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Oceniającą
w Bibliotece Uniwersyteckiej, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Komisja Oceniająca w Bibliotece Uniwersyteckiej składa się z 8 osób, łącznie z przewodniczącym, którego wyznaczy rektor osobnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzą:

 

1.      dr hab. Barbara Gierszewska prof. UJK,

2.      dr hab. Danuta Rasała prof. UJK,

3.      dr hab. Lesław Krwawicz prof. UJK,

4.      dr hab. Wanda Dróżka prof. UJK,

5.      dr hab. Jarosław Karpacz prof. UJK,

6.      dr hab. Maciej Szargot prof. UJK,

7.      dr hab. Dorota Ruszkiewicz.

 

 

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-05-04 13:04:06

Liczba wyświetleń strony: 1565

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka