Uchwała  Nr 158/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek
 
       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 25 ust. 2 i § 28 ust. 3 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzupełnia skład Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek poprzez dokonanie wyboru dr hab. Marka Kątnego prof. UJK.
 
§ 2
 
Skład Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek uwzględniający postanowienia § 1  przedstawia się następująco:
 
1. dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – przewodniczący,
2. mgr Anna Chrobot,
3. prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,
4. dr hab. Marek Kątny prof. UJK,
5. dr Maria Obrusznik-Partyka,
6. dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,
7. dr hab. Edyta Suliga,
8. dr hab. Anna Świercz prof. UJK,
9. dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK,
10. dr Agnieszka Zaremba,
11. dr Henryk Suchojad.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:33:24
Data aktualizacji:2013-01-07 11:26:23

Liczba wyświetleń strony: 1416

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka