zmiany w uchwale nr 17/2015
 
Uchwała Nr 162/2012
 
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
 
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów
 
 
Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 163 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wybiera na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, następujące osoby:
 1. dr hab. Anna Świercz prof. UJK,
 2. dr Magdalena Molendowska,
 3. dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz prof. UJK,
 4. dr hab. Jacek Bonarek,
 5. dr Małgorzata Kwaśniewska
 6. dr Mariusz Nowak,
 7. dr Artur Ostrzyżek,
 8. Maria Bielińska,
 9. Dariusz Dydak,
 10. Aleksandra Drożdżal,
 11. Karol Gnat,
 12. Robert Tomasik,
 13. Aneta Wójcik,
 14. Arkadiusz Żurawski.
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:39:53
Data aktualizacji:2015-03-10 14:28:52

Liczba wyświetleń strony: 1446

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka