Uchwała Nr 154/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia  2012 roku

 

w sprawie wyboru przewodniczącego Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu
i Finansów

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 oraz § 67 pkt 1)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 25 ust. 8 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera dr hab. Wojciecha Saletrę prof. UJK na funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów na okres kadencji Senatu 2012-2016.

  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:26:45
Data aktualizacji:2013-01-07 09:49:21

Liczba wyświetleń strony: 1398

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka