Uchwała Nr 32/2012

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 maja 2012 roku

 

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2011 rok

 

 

Na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.  
z 2009 r. nr 152 poz.1223 ze zm.) oraz
§ 59 ust. 1  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

 

Wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2011 stanowi stratę netto w kwocie 1 140 749,23 zł
 i jest wynikiem skonwertowanym odpowiednio:

 

1)  Uniwersytet w Kielcach, który zakończył rok 2011 stratą netto

w kwocie  130 853,73 zł  oraz

2) Filia w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła rok 2011 stratą  netto
      w kwocie 1 009 895,50 zł

 

Strata w kwocie 1 140 749,23 zł. zmniejszy fundusz zasadniczy Uniwersytetu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 13:05:44

Liczba wyświetleń strony: 1706

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka