Traci moc na podstawie uchwały nr 28/2014

Uchwała Nr 10/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 lutego 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 w związku z art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt. 1 lit. c) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Tekst regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3  

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2012/2013.

 

2.    Studia doktoranckie prowadzone w Uczelni przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-04-28 10:55:05

Liczba wyświetleń strony: 2778

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka