Uchwała  Nr 156/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru uzupełnia skład Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów na okres do końca kadencji Senatu,
o następujące osoby:

  1. dr hab. Kazimierz Luciński prof. UJK,

  2. dr Mirosława Parlak.

 

§ 2

Skład Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów przedstawia się następująco:

 

1.  dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

2.  dr hab. Piotr Bury prof. UJK,

3.  mgr Anna Chrobot,

4.  dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

5.  dr hab. Barbara Gawdzik,

6.  prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek,

7.  prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

8.  dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK,

9.  dr Dorota Kozieł,

10. dr hab. Teodora Król prof. UJK,

11. dr hab. Kazimierz Luciński prof. UJK,

12. prof. Wiesław Łuczaj,

13. dr hab. Zygmunt Matuszak prof. UJK,

14. prof. Jerzy Mądrawski,

15. dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK,

16. prof. zw. dr hab. Marek Pajek,

17. dr Mirosława Parlak,

18. dr Rafał Pawłowski,

19. dr Wiesław Rogalski,

20. dr Mirosław Rutkowski,

21. prof. zw. Władysław Szczepański,

22. dr Henryk Suchojad.  

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:30:40
Data aktualizacji:2013-01-07 11:25:00

Liczba wyświetleń strony: 1497

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka