Uchwała Nr   11  /2012

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm)
 oraz § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego następującym nauczycielom akademickim:

 

1)      dr Bartosz Jarosiński,

2)      dr hab. Elżbieta Trafiałek prof. UJK.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 2213

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka