Uchwała Nr 21/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 kwietnia  2012 roku

 

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 163 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odwołuje ze składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujące osoby:

1)      dr Ewa Braziewicz - przewodnicząca komisji,

2)      Beata Barszcz,

3)      Sławomir Krupa,

4)      Dorota Majerczyk.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujące osoby:

1)      dr Marta Repelewicz,

2)      Karolina Dziubelska,

3)      Justyna Krząpa,

4)      Aneta Wójcik.

 

§ 3

 

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów powołanej uchwałą
nr 75/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów z uwzględnieniem zmian z §1 i §2
jest następujący:

 

1.      dr Marta Repelewicz,

2.      dr Małgorzata Kwaśniewska – zastępca przewodniczącej,

3.      prof.  Monika Szpringer,

4.      dr Wiesław Rogalski,

5.      dr Roman Starz,

6.      dr Ryszard Stefański,

7.      dr Tadeusz Szperna,

8.      Karolina Dziubelska,

9.      Justyna Krząpa,

10.   Aneta Wójcik,

11.   Agnieszka Połeć,

12.   Dominika Pastucha,

13.   Izabela Różańska,

14.   Arkadiusz Żurawski.

 

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1859

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka