Uchwała Nr 39/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta

 

Na podstawie art.120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 193 Statutu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata niżej wymienionym osobom:

1)      dr Magdalena Chrapek,

2)      dr Ilona Żeber – Dzikowska,

3)      dr Joanna Czerwik – Marcinkowska,

4)      dr Grażyna Legutko,

5)      dr Małgorzata Czapska,

6)      dr Renata Piasecka - Strzelec.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1625

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka