Uchwała Nr 122/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictw i Bibliotek

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Wydawnictw
i Bibliotek, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Senacka Komisja Wydawnictw i Bibliotek składa się z 10 osób, łącznie z przewodniczącym. W skład komisji wchodzą:

 

1.      dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – przewodniczący,

2.      mgr Anna Chrobot,

3.      prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

4.      dr Maria Obrusznik-Partyka,

5.      dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

6.      dr hab. Edyta Suliga,

7.      dr hab. Anna Świercz prof. UJK,

8.      dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK,

9.      dr Agnieszka Zaremba,

10.  dr Henryk Suchojad.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1565

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka