Uchwała Nr 120/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr
i Współpracy z Zagranicą

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 2)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Senacką Komisję Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Senacka Komisja Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą składa się z 16 osób, łącznie
z przewodniczącym. W skład komisji wchodzą:

 

1.      prof. zw. dr hab. Zdzisław Migaszewski – przewodniczący,

2.      dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK,

3.      prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny,

4.      dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

5.      dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,

6.      prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek, 

7.      dr hab. Stanisław Huruk prof. UJK,

8.      prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

9.      prof. dr hab. Waldemar Kowalski,

10.  dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK,

11.  prof. zw. dr hab. Marek Pajek,

12.  dr Rafał Pawłowski,

13.  dr hab. Edyta Suliga,

14.  dr Agnieszka Zaremba,

15.  prof. zw. dr hab. Wiesław Caban,

16.  dr Henryk Suchojad.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1652

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka