zmienione uchwałą 128/2015

 

Uchwała Nr 128/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej

 

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Odwoławczą Komisję Oceniającą, na okres kadencji Senatu 2012-2016. Odwoławcza Komisja Oceniająca składa się z 15 osób,
łącznie z przewodniczącym, którego wyznaczy rektor osobnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzą:

 

1.      prof. zw. dr hab. Danuta Hombek,

2.      prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski,

3.      prof. zw. dr hab. Adam Łajczak,

4.      dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk prof. UJK,

5.      dr hab. Wiesław Kryczka prof. UJK,

6.      dr hab. Wojciech Rokita,

7.      dr hab. Bożena Matyjas prof. UJK,

8.      dr hab. Małgorzata Orłowska prof. UJK,

9.      dr hab. Mieczysław Poborski prof. UJK,

10.  dr hab. Paweł Soroka prof. UJK,

11.  dr hab. Jerzy Zalewski prof. UJK,

12.  dr hab. Zdzisława Mokranowska prof. UJK,

13.  prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

14.  dr Joanna Majchrzyk-Mikuła.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-02-04 10:13:59

Liczba wyświetleń strony: 1710

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka