Uchwała Nr 40/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Pani Ewie Lipskiej jednej z najwybitniejszych poetek polskich, felietonistce, autorce tekstów piosenek, redaktorce uhonorowanej wieloma prestiżowymi nagrodami za wybitną twórczość literacką i pracę na rzecz kultury polskiej w kraju i za granicą.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1720

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka