Uchwała  Nr 23/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 27/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2012/2013

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 2, 3 i 4 w zw. z art. 169 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale nr 27/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2012/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, zwana „komisją rekrutacyjną”, powoływana przez  dziekana”,

 

2)      Paragraf 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej powoływanej w danej jednostce organizacyjnej jest  dyrektor odpowiedniego instytutu lub właściwy kierownik studiów doktoranckich”,

 

3)      Paragraf 5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Od decyzji komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 2, kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora za pośrednictwem uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich”.

 


 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1851

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka