Uchwała  Nr 155/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia liczby członków Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

       Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 25 ust. 2 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach określa liczbę członków Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów na 22 osoby.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:28:50
Data aktualizacji:2013-01-07 09:49:30

Liczba wyświetleń strony: 1398

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka