Uchwała Nr 135/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 września 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 16/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie biologia, chemia, fizyka i geografia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2012/2013

 

 

Na podstawie art.196 ust.1 w zw. z art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały Nr 16/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie  biologia, chemia, fizyka i geografia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2012/2013 dotychczasową treść ust. 1 zastępuje się treścią
w brzmieniu:

„1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK od roku akademickiego 2012/2013 zostanie rozszerzona oferta kształcenia studentów o kształcenie na III-cim stopniu - studia doktoranckie stacjonarne z dyscypliny biologia, chemia, fizyka i geografia. Limit przyjęć na studia doktoranckie wynosi z dziedziny:

1)      biologii – 12 osób,

2)      chemii – 12 osób,

3)      fizyki - 9 osób,

4)      geografii – 11 osób.

Łącznie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym limit przyjęć na studia doktoranckie będzie wynosił 44 doktorantów.”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1535

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka