Uchwała Nr 119/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 3 września  2012 roku

 

w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 oraz § 67 pkt 2)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje prof. zw. dr hab. Zdzisława Migaszewskiego na funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą na okres kadencji Senatu 2012-2016.

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1568

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka