zmiany w uchwale nr 16/2015
 
 Uchwała Nr 165/2012
 
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
 
z dnia 20 grudnia 2012 roku
 
w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów
 
 
Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 168 ust. 2 pkt 1) i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wybiera na członków Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów, następujące osoby:
 
  1. dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,
  2. dr hab. Bożena Matyjas prof. UJK,
  3. dr Marzena Marczewska,
  4. mgr Grzegorz Rykowski,
  5. mgr Bartosz Kułan.
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-07 08:43:28
Data aktualizacji:2015-03-10 14:27:51

Liczba wyświetleń strony: 1502

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka