Uchwała Nr 5/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 26/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013

 

                Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W  załączniku nr 2 do uchwały nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013, w części II dotyczącej Filii w Piotrkowie Trybunalskim – Wydział Nauk Społecznych, skreśla się studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku socjologia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 2722

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka