Uchwała Nr 7/2012

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Tektonicznej 2/71  

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 67/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  przez  Uczelnię nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Tektonicznej 2/71 uchyla się § 2 w brzmieniu:

 

㤠2

 

Sprzedaż  nieruchomości, o której mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. ”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 08:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1835

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka