Zarządzenie Nr 100/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

 

Na podstawie art. 129, 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1666), art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. W związku ze świętem w dniu 11 listopada 2017 r. przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowy dzień – 27 grudnia 2017 r.  jako wolny od pracy.

2. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-09 13:37:15
Data aktualizacji:2016-12-09 13:37:15

Liczba wyświetleń strony: 1362

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka