Zarządzenie Nr 69/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska dokonuje się poniższych zmian:

 

1)      likwiduje się Zakład Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego,

2)      tworzy się Pracownię Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego.

 

§2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 7 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 7

W skład Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska wchodzą:

1.       Zakład Biogeochemii Ekosystemów Lądowych,

2.       Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska,

3.       Pracownia Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego,

4.       Stacja Monitoringu.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2016 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-28 13:11:53
Data aktualizacji:2016-09-28 13:11:53

Liczba wyświetleń strony: 1116

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka