Zarządzenie Nr 71/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 października 2016 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego, dokonuje się poniższych zmian:

 

1)      likwiduje się Instytut Filologii Polskiej,

2)      w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych likwiduje się:

a)      Pracownię Teorii i Myśli Politycznej,

b)      Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej.

3)      w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych tworzy się:

a)      Pracownię Stosunków Międzynarodowych,

b)      Pracownię Języka Polskiego,

c)      Pracownię Historii Literatury.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§3

 

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

1)             Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku,

2)             Zakład Historii Polski do XIX wieku,

3)             Zakład Historii XIX i XX wieku,

4)             Pracownia Stosunków Międzynarodowych,

5)             Pracownia Języka Polskiego,

6)             Pracownia Historii Literatury.

 

2.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2016r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-06 09:04:43
Data aktualizacji:2016-10-06 09:04:43

Liczba wyświetleń strony: 1219

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka