Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 118/2019

Zmienione Zarządzeniem 38/2018

Zarządzenie Nr 66/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm. ) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Rektor udziela pełnomocnictwa do podpisywania dyplomów absolwentów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych studentów i słuchaczy odbywających zajęcia
w jednostkach organizacyjnych Uczelni w Kielcach:

1) prorektorowi ds. studenckich i kształceniaprof. zw. dr hab Markowi Ruszkowskiemu,

2) prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicąprof. zw. dr hab. Markowi Przeniośle,

3) prorektorowi ds. medycznych – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisławowi Głuszkowi,

4) prorektorowi ds. rozwoju i finansów – dr hab. Barbarze Zbroińskiej prof. UJK.

 

2.    Pełnomocnictwa obowiązują w okresie kadencji 2016-2020.

 

§ 2

Na dyplomach i świadectwach, o których mowa w § 1, w miejscu przeznaczonym na podpis rektora umieszcza się pieczęć o treści „ z up. Rektora”, a właściwy prorektor składa swój podpis.     

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2016-09-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-26 10:27:59
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-28 10:02:12

Liczba wyświetleń strony: 1216

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka