Zarządzenie Nr 29/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2016 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podstawie art.  99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 17, 18 i 19  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W § 2 zarządzenia Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

 

„3. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe oraz studia doktoranckie na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w § 2 podwyższone o:

1)   200 euro na kierunku lekarskim, prowadzonym w języku angielskim,

2)   230 USD na kierunku lekarskim, prowadzonym w języku angielskim dla osób posiadających obywatelstwo z USA i Kanady,

3)   400 zł – na pozostałych kierunkach studiów.

4)   400 zł – na studiach doktoranckich.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-08 12:42:02
Data aktualizacji:2016-06-08 12:42:02

Liczba wyświetleń strony: 2014

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka