Zarządzenie Nr 26/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego na wniosek Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, dokonuje się zmiany w Instytucie Matematyki polegającej na likwidacji Zakładu Analizy Funkcjonalnej i Teorii Mnogości.

 

§2

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w §1, dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 2

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:

1)      Zakład Analizy Matematycznej,

2)      Zakład Algebry, Geometrii i Topologii,

3)      Zakład Matematyki Stosowanej,

4)      Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-24 08:04:08
Data aktualizacji:2016-05-24 08:04:09

Liczba wyświetleń strony: 1378

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka