Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 49/2018

Zarządzenie Nr 58/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2016 roku

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej

 

 

Na podstawie § 69 ust. 2 oraz § 137 ust. 3 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznacza prof. zw. dr hab. Marka Przeniosło – prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, na przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-12 10:53:46
Data aktualizacji:2018-07-27 08:59:17

Liczba wyświetleń strony: 1142

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka