Zmienione przez zarządzenie Nr 108/2017

Zarządzenie Nr 82/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podst. art. 200 ust. 1-3, art. 195 a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1311), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w Kielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 79/2016 z dn. 19 października 2016 r.  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów, odbywających studia doktoranckie w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych wydziałach wynosi:

1.      na Wydziale Humanistycznym:  16 doktorantów:

1)      na kierunku historia: 8 doktorantów,

2)      na kierunku językoznawstwo: 3 doktorantów,

3)      na kierunku literaturoznawstwo: 5 doktorantów;

 

2.      na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: 16 doktorantów:

1)      na kierunku biologia: 6 doktorantów,

2)      na kierunku chemia: 3 doktorantów,

3)      na kierunku fizyka: 4 doktorantów,

4)      na kierunku geografia: 3 doktorantów;

 

3.      na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym: 12 doktorantów:

1)      na kierunku pedagogika: 6 doktorantów,

2)      na kierunku sztuki piękne: 6 doktorantów;

 

4.      na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu: 10 doktorantów:

1)      na kierunku nauki o zdrowiu: 10 doktorantów.

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017 wynosi tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-10-24 09:28:38
Data aktualizacji:2017-11-17 08:33:26

Liczba wyświetleń strony: 1392

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka