Zarządzenie Nr 17/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniające zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podstawie art.  99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 17, 18 i 19  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 dotychczasowa treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„2. Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

wysokość opłaty
za semestr

wysokość opłaty rocznej

1

Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie

6000 euro

12 000 euro

dla obywateli USA i Kanady

7750 USD

 15 500 USD”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2016 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:28:45
Data aktualizacji:2016-04-29 08:31:28

Liczba wyświetleń strony: 2054

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka