Zarządzenie nr 36/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 czerwca 2016 roku

zmieniające Zarządzenie nr 45/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz instrukcji bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 45/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku  w sprawie nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz instrukcji bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  wprowadza się następujące zmiany:

1)      w składzie Zespołu ds. sprawie nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz instrukcji bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
w § 1 ust. 1. pkt 4d) w miejsce: Barbara Kotras wprowadza się: Anna Kowalczyk,

2)      w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego członka Zespołu w jego miejsce wchodzi pracownik, wykonujący obowiązki na jego stanowisku pracy.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-21 09:30:37
Data aktualizacji:2016-06-21 09:30:37

Liczba wyświetleń strony: 1450

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka