Zarządzenie Nr 77/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz.352), art. 16a - 16e i art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

1. Rektor Uniwersytetu zatwierdza Regulamin udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 15/99 Rektora WSP w Kielcach z dn. 26 maja 1999 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych prac magisterskich, dyplomowych i licencjackich, gromadzonych w Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-13 08:32:12
Data aktualizacji:2016-10-13 08:32:13

Liczba wyświetleń strony: 1399

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka