Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 65/2020

Zarządzenie Nr 91/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 listopada 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Senatu nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

1.    Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 24/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-11-18
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-21 10:18:54
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-05-26 07:54:16

Liczba wyświetleń strony: 1380

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka