Zarządzenie Nr 78/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie wysokości i  liczby stypendiów doktorskich w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podstawie § 69 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 6 ust. 1 i § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 104/2012 zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W roku akademickim 2016/2017 nie będą przyznawane stypendia doktorskie pracownikom Uniwersytetu, o których mowa w § 4 Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich obowiązującego na mocy Zarządzenia Rektora nr 104/2012 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-13 15:17:16
Data aktualizacji:2016-10-13 15:17:17

Liczba wyświetleń strony: 1388

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka