Zmienione przez Zarządzenie nr 111/2017 , 34/2019

Zarządzenie Nr 92/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu Nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje w skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia następujące osoby:

Przewodnicząca UKJK:

1.      dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – WO,

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

2.      dr Tomasz Chrząstek – WH,

 1. dr Jan Hajduk – WH,
 2. dr Marta Repelewicz – WM,
 3. dr Mirosław Mularczyk – WM,
 4. dr Małgorzata Markowska – WO,
 5. dr Edyta Naszydłowska – WO,
 6. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – WP,
 7. dr hab. Katarzyna Ziołowicz – WP,
 8. dr Izabela Konieczna – WA,
 9. dr hab. Janusz Budziński – WFH (Filia)
 10. dr Jolanta Jarocka-Piesik – WNS (Filia);

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

13.  dr Robert Dutkiewicz – SW,

14.  mgr Aleksandra Kasprzyk – SJ;

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

15.  Katarzyna Ostrowska – WH,

16.  Żaneta Wypych  – WO,

17.  Łukasz Kowalczyk – WM,

18.  Kamila Usnarska – WP,

19.  Przemysław Zieliński – WA,

20.  Katarzyna Helik  – WFH (Filia),

21.  Natalia Świech – WNS (Filia);

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

22.  mgr Klaudia Łodejska – WH,

 1. mgr Mateusz Kowalik – WM,
 2. mgr Jadwiga Bednarek – WO,
 3. mgr Małgorzata Stępnik – WP;

Kierownik Akademickiego Biura Karier:

26.  mgr Elżbieta Kurkowska;

Kierownik Działu Nauczania:

27.  mgr Agnieszka Świerczek;

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji:

28.  dr Mirosław Rutkowski;

Inne osoby wskazane przez Rektora:

29.  mgr Olga Kalińska – kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,

 1. mgr Anna Tłuszcz – kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej,
 2. dr Justyna Palacz – pracownik Biura Wymiany Studentów i Doktorantów,
 3. mgr Anita Żelichowska – stanowisko ds. Studiów Doktoranckich ,
 4. mgr Ewa Błaszkiewicz – pracownik Biura Jakości Kształcenia, sekretarz UKJK.

§ 2

1.    Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 12/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-11-21 10:20:05
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-04-08 08:04:35

Liczba wyświetleń strony: 1366

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka