Zarządzenie Nr 98/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia składu Rady Bibliotecznej

 

Na podstawie § 42 ust. 3 oraz § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 wchodzą:

 1. dr hab. Marek Kątny prof. UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 2. dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
 3. dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – Wydział Humanistyczny,
 4. dr hab. Paweł Olszewski – Wydział Filologiczno – Historyczny,
 5. dr hab. Jerzy Prochowicz prof. UJK – Wydział Nauk Społecznych,
 6. dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 7. dr hab. n. o zdrowiu Edyta Suliga prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 8. dr Henryk Suchojad – Dyrektor Biblioteki,
 9. mgr Andrzej Antoniak – Zast. Dyrektora Biblioteki,
 10. mgr Justyna Adamczyk – Pracownik Biblioteki UJK,
 11. mgr Adam Bandrowski - Pracownik Biblioteki UJK,
 12. mgr Marta Długosz - Pracownik Biblioteki UJK,
 13. mgr Urszula Franas-Mirowska – Bibliotekarz Dyplomowany,
 14. mgr Adam Kacak - Pracownik Biblioteki UJK,
 15. mgr Zofia Kilarska - Bibliotekarz Dyplomowany,
 16. mgr Karolina Wicha - Pracownik Biblioteki UJK,
 17. mgr Agnieszka Kania – Samorząd Doktorantów,
 18. Kamila Usnarska – Samorząd Studentów,
 19. mgr inż. Artur Piwko – pracownik z głosem doradczym odpowiedzialny za wdrożenie
  i eksploatację komputerowego system bibliotecznego.

 

§ 2

Na przewodniczącego Rady Bibliotecznej powołuje się dr hab. Edytę Suligę prof. UJK.

 

§ 3

Obsługę administracyjną Rady Bibliotecznej prowadzi Biblioteka Uniwersytecka.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-05 12:12:11
Data aktualizacji:2016-12-05 12:15:17

Liczba wyświetleń strony: 1399

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka