Zarządzenie Nr 23/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  W strukturze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na wniosek Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, dokonuje się zmiany w Instytucie Pedagogiki i Psychologii polegającej na utworzeniu Zakładu Kryminologii Stosowanej.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 82/2012  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§4

 

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego wchodzą:

1.      Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,

2.      Zakład Pedagogiki Społecznej,

3.      Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego,

4.      Zakład Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej,

5.      Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,

6.      Zakład Psychologii,

7.      Zakład Socjologii,

8.      Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa,

9.      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej,

10.    Zakład Kryminologii Stosowanej.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-11 13:36:33
Data aktualizacji:2016-05-18 14:07:00

Liczba wyświetleń strony: 1442

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka