Zarządzenie Nr 48/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 11 sierpnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 113), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Organizacyjno-Prawnym (Rektorat, pok. 111, nr tel. 41 349 72 57 )

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-08-12 14:14:43
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-13 09:36:06

Liczba wyświetleń strony: 1328

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka