Zmienione zarządzeniem nr 52/2016

Zarządzenie Nr 27/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich

 

Na podstawie § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017,  w następującym  składzie:

 

1.      dr hab. Janusz Król, prof. UJK –  prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich

– przewodniczący komisji do dn. 31 sierpnia 2016 r.,

2.      prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski (Wydział Humanistyczny)

3.      dr hab. Katarzyna Ziołowicz (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

4.      dr hab. n. med. Marcin Sadowski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu),

5.      dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

6.      mgr Magdalena Osipowicz-Szulc – przedstawiciel samorządu doktorantów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-30 09:13:07
Data aktualizacji:2016-09-06 08:44:01

Liczba wyświetleń strony: 1640

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka